Par mums

Dobeles Vācu kultūras biedrība piedalījās Eiropas Savienības, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) projektu konkursā pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

 

Un tapa projekts - Atpūtas vietas izveidošana pie Dobeles Vācu kultūras biedrības Bērzes upes krastā. Projektā ieguldīti līdzekļi no ES- EUR, Dobeles novada domes līdzfinansējums – EUR.

Projekta mērķis -sakopt Bērzes upes krastu pie Dobeles Vācu kultūras biedrības, izveidojot pieeju pie upes, uzbūvējot kāpnes un laipas, radot iespēju Dobeles iedzīvotājiem un viesiem atpūsties sakoptā vidē.

Biedrības ēkai piegulošo teritoriju nomājam no Dobeles ev.lut.draudzes, upes krastu no Dobeles novada pašvaldības. Vācu kultūras biedrība atrodas skaistā vietā Bērzes upes krastā, bet šis krasts ir aizaudzis un stāvs, teritorija pie upes ir daļēji pārpurvojusies, jo tur iztek vairāki avotiņi. Biedrība ir nolēmusi šo teritoriju labiekārtot, radod iespēju iedzīvotājiem piekļūt pie upes, kur varētu būt ideāla vieta makšķerēšanai vai vienkārši atpūtai pie dabas. Tādēļ tika uzbūvēts dizainiski iederīgu vides elementu – koka kāpnes ar margām, laipa līdz Bērzes upei un soliņš, uzstādītas informācijas norādes.

Lielajā talkā biedrības biedri ar talciniekiem sakopa upes krastu, izzāģēja bebru nograuztos kokus, sagatavoja malku un savāca atkritumus. Pēc talkas visi baudīja saimnieču gatavoto lielo talkas zupu un ceptas desiņas, talcinieku garastāvokli uzmundrināja pūtēju orķestris no Rīgas. "Radiators" un „Rimi" cienasts.

 Nākotnē esam paredzējuši sakopt avotiņus, lai iedzīvotāji varētu ērti pasmelt ūdeni, izbūvēt laivu piestātni, iegādāties laivu un doties ceļojumā līdz pilsdrupām.

Pēc atpūtas vietas izveidošanas un sakopšanas, projekta noslēgumā būs Ūdens svētku pasākums ar biedrības kolektīvu uzstāšanos uz kuru aicināti visi interesenti.

 

 

Piektdienās, plkst.17.30 Dobeles ģimnāzijā pie skolotājas Dinas Grīnfeldes notiek vācu valodas kursi.
Visi tiek laipni aicināti papildināt savas zināšanas.

 

Informācijai:

No 2014.gada 5.-7. novembrim viesnīcā "Lielupe", Bulduru prospektā 64/68, Jūrmalā, notiks starptautiskā konference "Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā"! Starptautiskā konference tiek organizēta ar mērķi veicināt jaunatnes jomā iesaistīto pušu sadarbību, diskutēt par nepieciešamo atbalstu jaunatnes darbam reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā un uzsvērt jauniešu centru nozīmi jaunatnes darba attīstībā un jauniešu līdzdalības veicināšanā.

 

Konferencē piedalīsies 250 dalībnieki - jaunatnes darbinieki (no pašvaldībām, NVO u.c.), jaunieši, izglītības iestāžu un pašvaldību pārstāvji no Latvijas un citām Eiropas valstīm (Šveices, Austrijas, Beļģijas, Norvēģijas, Lietuvas un Igaunijas). Darba valodas - latviešu un angļu, uz vietas tiks nodrošināts sinhronais tulkojums.

 

Dalība konferencē ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana, nakšņošana un konferences materiāli. Konferences dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi nokļūšanai uz/no konferences norises vietu - viesnīcu "Lielupe", Bulduru prospektā 64/68, Jūrmalā https://www.semarahhotels.com/lv/viesnica-lielupe/kontakti/

 

Piesakieties aizpildot anketu elektroniski: http://ejuz.lv/konferenceatbalstam līdz 2014.gada 26.oktobrim. Rezultāti tiks paziņoti līdz 2014.gada 29.oktobrim.

 

Sīkāku informāciju un pielikumus skatieties šeit: http://brfonds.lv/jaunumi/read/283/

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet - Ginta Salmiņa, tālr.: 29256888 ginta.salmina@gmail.com

 

19.06.2014. ar lēmumu Nr. 8.5-11L-16150 Dobeles Vācu kultūras biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

 

Ieskats Dobeles Vācu kultūras biedrības 25 gadu jubilejas pasākumā

 

 

Dobeles Vācu kultūras biedrībai – 25

Š.g.21.jūnijā atzīmēsim biedrības jubileju. Jubilejas pasākuma projektu finansiāli atbalsta Vācijas Iekšlietu ministrija. Vācijas Vēstniecība atbalstīja projektu par mūzikas centra iegādi. Ar Dobeles novada domes palīdzību ir sakārtots parks pie biedrības ēkas, izzāģēti krūmi un novākti nokaltušie koki, ir piešķirti līdzekļi zāles pļaušanai. Liels paldies viņiem.

 

Aicinām visus biedrības biedrus iesaistīties. Varbūt jums mājās ir kādas senas ar biedrību saistītas fotogrāfijas, vai kādas citas lietas, ko izstādīt izstādē?

 

Pasākuma programmā:

Vācu biedrības namā, Uzvaras ielā 53d, Dobelē
12.00- Izstādes par Dobeles Vācu kultūras biedrības darbību atklāšana, kafijas galds
13.00 – Jubilejas pasākuma atklāšana ( uzrunas, apsveikumi, dziedās ansamblis „Die Lustigen”, skanēs dzeja)
Dobeles Amatniecības vidusskolas zālē:
16.00- Svētku koncerts - uzstāsies ansamblis „Die Lustigen”, līnijdejotāji „Star Day”
un viesu ansambļi.

 

Pēc koncerta ~ 18.00 – balle pie galdiņiem, būs jautra mūzika , kopā dziedāšana un dejas , dejas , dejas
Mīļi gaidīsim.
Ja viesi vēlēsies, varēs arī nakšņot biedrības namā, vai arī rezervēt numuru pilsētas viesnīcā.

 

Tālruņi uzziņām:
Biedrības vadītāja – Inese Litvina – 29387028
Biedrības prezidente- Guna Vitte - 26018390

 

 

26.aprīlī plkst.9.00 sakopsim Dobeles Vācu kultūras biedrības teritoriju. Visi mīļi aicināti uz talku. Līdzi ņemsim darbarīkus - grābekļus, slotas, cirvjus un galvenais labu garastāvokli. Pusdienās vārīsim zupu, tā kā jāpaņem kaut kas priekš zupas arī. Garastāvokļa uzlabošanai skanēs jautra vācu mūzika.
Tālrunis uzziņām - 26018390.

 

1. martā viesojāmies Ķekavā.


Rundālē.


 

2013.gada 22. jūnijā Rundāles novada Pilsrundālē pie viesu nama «Baltā māja krāšņā, izdomas bagātā un daudzveidīgā pasākumā, veltītā R.Blaumaņa 150-gadei „Es gribu, lai sirds pret sirdi”, kurā skanēja Blaumaņa dzeja, joki, dziesmas un dejas piedalījās arī Dobeles vācu kultūras biedrības ansamblis „Die Lustigen”.

 

Vasarā ciemojāmies Jaunpils pilī viduslaiku svētkos.

 

Vasarā ciemojāmies Jaunpils pilī

 

Lasīt vairāk: Jaunpils vēstis - augusts 2013

 

9.novembris – Mārtiņi biedrībā - projekta "Pa Augusta Bīlenšteina pēdām" noslēguma pasākums.

 

 

Pasākumā bija apskatāma jaunatnes konkursa materiālu izstāde,jaunieši iepazīstināja klausītājus ar saviem darbiem,klausījāmies Intas Tuzas priekšlasījumu par A.Bīlenšteinu, koncertā piedalījās biedrības vokālais ansamblis "Die Lustigen" un folkloras kopa „Puduris“. Pie mums ciemojās arī Dobeles novada domes priekšsēdētājs A.Spridzāns, Dobeles latviešu biedrības un Zebrus draugu biedrības pārstāvji.

 

Dobeles vācu kultūras biedrība sadarbībā ar Vācijas vēstniecību veic projektu „Pa Bīlenšteina pēdām“. Projekta mērķis ir apzināt , izpētīt un popularizēt vācbaltiešu izcelmes luterāņu mācītāja, valodnieka Augusta Bīlenšteina devumu latviešu etnogrāfijā, viņa vāktās un apokopotās latviešu tautasdziesmas, apsekotos pilskalnus.

 

Projekts norisinās no 2013.gada augusta – 2013.gada novembrim. Lasīt vairāk


Dobeles vācu kultūras biedrības talka

Video no XXV dziesmu un XV deju svētkiem. 

Piedāvājam telpas svinībām un semināriem līdz 40 cilvēkiem Dobeles vācu namā, Uzvaras ielā 53d, gleznainā vietā Bērzes upes krastos. Noteiktam skaitam cilvēku iespējama nakšņošana.
Cena: 35.- Ls/diennaktī. Sīkāka informācija pa mob. tālr. +371 29387028.

 

2013.gada 23.maijā biedrībā viesojās Šmelnes delegācija

 

 

 

Viss notiek

Arī  2013.gadā biedrībā darbi turpinās.

Piektdienās Mūzikas skolā plkst.18.00 turpinās vācu valodas kursi, mūsu skolotāja,  pateicoties Gētes institūta finansiālam atbalstam ir Dina Grīnfelde.

Dievkalpojumi vācu valodā notiek 1 reizi mēnesī, draudzes priekšniece Vivita Dolotova.

Vokālā nsambļa „Die Lustigen” mēģinājumi  notiek trešdienās 18.00, ansambļa vadītāja Jolanta Darginoviča. Ansamblis piedalījās mazākumtautību dziesmu konkursā, kur ieguva 1.pakāpes diplomu ar tiesībām piedalīties Vispārējos dziesmu svētkos no 3. - 7. jūlijam Rīgā.  14. aprīlī piedalījās Zemgales-Kurzemes zonas vokālo ansambļu skatē, kur tika uz otro kārtu senioru grupā un ieguva 2.pakāpes diplomu, līdz pirmajai pakāpei pietrūka tikai 0,25 punkti.. Tagad gatavojamies ciemos uz Valgundi, kur 28. aprīlī notiks sadziedāšanās koncerts „Ziedošais pavasaris”. 25. maijā brauksim uz Liepāju uz Baltijas valstu vācu dziesmu svētkiem.

Veiksmīgi esam uzrakstījuši 3 projektus un ieguvuši  no Dobeles novada domes Ls 200,00 tērpiem  vokālajam ansamblim un Ls 200,00 tērpiem līnijdejotājiem, un Ls 400,00 dejotāju braucienam uz Šmelni uz Piparkalna svētkiem š.g. 26. - 30. jūnijā.

Līnijdejotāju  grupas „Star day „mēģinājumi notiek 2 x nedēļā.

20. aprīlī plkst. 10.00 aicinām visus uz sakopšanas talku. Darba ir daudz gan telpās, gan ārā. Līdzi ņemsim grābekļus u.c. darba instrumentus , un pēc talkas cepsim desiņas.

22.02. - 24.02. - biedrības prezidente piedalījās konferencē Rīgā „10. Forum fur die Vereine der deutschen Mindenheit in Baltikum”, kur ieguva jaunas zināšanas darbam biedrībā.

Aicinām biedrībā pievienoties arī citus interesentus.

Biedrības prezidente Guna Vitte

 

Dobeles vācu kultūras biedrībā ir noorganizēti vācu valodas kursi biedrības biedriem.


 

Kursi tapa sadarbībā ar Gētes institūtu. Liels paldies par šiem kursiem mums jāsaka Latvijas Vācu savienības vadītājai Ainai Balaško. Kursus vada Gētes institūta pasniedzēja. Kursi notiek 2 reizes nedēļā - pirmdienās un piektdienās Dobeles Pieaugušo izglītības centra  telpās. Kursus  apmaksā Gētes institūts.

 

Vācu dziesmu festivāls Klaipēdā
Dzestrs 5.maija rīts. Dobeles Vācu kultūras biedrības vokālais ansamblis pošas ceļā uz trešo lielāko pilsētu Lietuvā – Klaipēdu. Pilsēta pie Baltijas jūras mūs sagaidīja ar pelēkiem mākoņiem, gar kuru maliņām  paspīdēja arī  saules stariņi.

 

Pie Hermann – Sudermann ģimnāzijas ik pa laikam piestāja kāds lielāks vai mazāks autobuss, no kuriem „izbirst” dažāda vecuma ļaudis, kurus vieno vācu valoda un dziesma.

 

Visus mūs kopā pulcējusi Klaipēdas vācu kultūras biedrība, kura ar Vācijas Bundestāga Federālās ministrijas atbalstu organizēja 18. Baltijas vācu  dziesmu festivālu. Festivāls katru gadu notiek citā pilsētā, Latvijā tas noticis tikai 2010.gadā -Ventspilī.

 

Dobeles vācu kultūras biedrībā vokālais ansamblis darbojas jau kopš 1989.gada, dalībnieku skaits un sastāvs laika gaitā ir mainījies, bet divi dalībnieki – Vanda un Andrejs ir palikuši uzticīgi ansamblim un vācu dziesmai visus, nu jau vairāk kā 20, gadus.

 

Vācu dziesmu festivālā, kur tiek popularizēta vācu tautas kultūra caur dziesmu, vārdu un deju, mūsu ansamblis piedalījās jau atkārtoti. Festivālā piedalījās 17 kolektīvi (~300 dalībnieki) no Vācijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Tālo ceļu no Vācijas bija mērojusi Doroteja Lotsch, Igauniju pārstāvēja bērnu un jauniešu grupas no Johvi Ida – Virumaa un grupa Alexandra & Co no Tartu. Savukārt Latviju – vācu kultūras biedrību vokālie ansambļi no Daugavpils, Rīgas, Dobeles, Ventspils un Liepājas, bet Lietuvu - vācu kultūras popularizētāji no Viļņas, Kauņas, Šilutes, Marijampoles, Šauļiem un Klaipēdas. Festivāla organizatoriskie pasākumi prasīja daudz darba un pūļu Klaipēdas vācu kultūras biedrības komandai, taču gandarījums par paveikto bija visiem.

 

Pirms došanās uz skatuves bijām satraukušies, bet atskanot mūzikai – viss satraukums izgaisa, jo dziesmā ielikām visu, lai tā izskanētu un atrastu ceļu pie katra klausītāja. Spriežot pēc klausītāju emocijām, aplausiem, līdzi dziedāšanas  un pat dejošanas, sapratām– mums tas izdevās! Liels prieks par Valteru Vitti, jo šī bija viņa solo debija ar dziesmu „Einen Stern”. Paldies mūsu vadītājai Jolantai par pareizā repertuāra izvēli un lielo ieguldīto darbu, lai mēs sagatavotos šim  starpkultūru  pasākumam.

Ir satikti esošie un iegūti jauni draugi, pozitīvas emocijas, jauki pavadītas divas dienas. Pēc festivāla iepazināmies ar Klaipēdas vecpilsētu, ostu un citām ievērojamām vietām pilsētā.

 

18. Baltijas vācu kultūras dziesmu festivāls ir izskanējis ar kopdziesmu „So ein Tag”, lai atkal mūs pulcētu pēc gada  - 19. Baltijas vācu kultūras dziesmu festivālā, kurš notiks Latvijā, visticamāk, ka Liepājā.

 

Bet ar festivālu jau nekas nebeidzas, darbs turpinās. Esam saņēmuši uzaicinājumu jūlijā piedalīties vasaras koncertā Liepājā, kā arī rudens pusē pie sevis uzņemsim Liepājas Vācu kultūras biedrības dziedātājus.

 

26.maijā aicinām Vācu kultūras biedrības biedrus un citus interesentus uz kopīgu Vasarsvētku pasākumu.

Daina Voitehoviča

Dobeles Vācu kultūras biedrības

ansambļa dalībniece

 

 

Zvaigznes diena biedrībā

2012.gada 7.janvārī Dobeles vācu kultūras biedrībā tika svinēti svētki. Tā kā Jauno gadu atzīmējām Zvaigznes dienā, tad arī pasākuma nosaukums „Zvaigznes dienā".

 

Jau no oktobra biedrības ansamblis cītīgi reizi nedēļā apmeklēja mēģinājumus. Mēģinājumos varēja piedalīties arī skatītāji . Par spīti tam, ka nomainījušies ir puse dziedātāju, mēs apguvām gan vecās jau zināmās dziesmas, gan iemācījāmies daudzas jaunas. Jaunums ir tas, ka dziesmas dziedājām gan vācu, gan latviešu valodā. Ar lielu sajūsmu skatītāji uzņēma mūsu jauniešu Valtera un Kalvja dziedāto dziesmu „Tik viena zvaigzne" ( Einen Stern).

 

„Zvaigznes dienas" koncertā uzstājās arī mūsu viesi  „Star Day"- līnijdejotāji no Dobeles. Viņiem tieši Zvaigznes dienā bija 10 gadu jubileja. Apsveicam! Viņu sniegums visiem ļoti patika, gluži vai gribējās lekt līdzi, vēlāk ballē paši iemēģinājām līnijdeju soļus.

 

Pēc koncerta bija balle, kurā visi kopīgi izdejojāmies un dziedājām dziesmas.

 

Pasākumam finansiāli atbalstu sniedza Dobeles novada pašvaldība.

 

Tagad rakstam jaunus projektus, varbūt izdosies rast atbalstu Vasarsvētku pasākumam.

 

Mīļi aicinām ansamblī pieteikties jaunus dziedātājus, biedrībā līdzdarboties jaunus biedrus. Nāciet, būs interesanti!

 

Pasākuma fotogrāfijas var apskatīt šeit.

Guna Vitte